پروتکل های بهداشتی

ضرورت تداوم پروتکل‌های بهداشتی در سفرهای هوایی
زالی تاکید کرد؛

ضرورت تداوم پروتکل‌های بهداشتی در سفرهای هوایی

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، بر ضرورت نظارت و تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فرودگاه‌ها و سفرهای هوایی تاکید کرد.

مردم در کمرنگ شدن رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقصر اصلی نیستند
نماینده تهران:

مردم در کمرنگ شدن رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقصر اصلی نیستند

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم در کم رنگ شدن رعایت پروتکل های بهداشتی مقصر اصلی نیستند چراکه مردم به مسئولان خود نگاه می کنند.