» تماس با ما

تماس با ما

فروردین 16, 1400 21

دفتر مرکزی: مشهد، خیابان احمد آباد، قائم 14، شماره 46

دفتر تهران: پاسداران -بوستان 8،شماره  120-طبقه2-واحد7

صاحب امتیاز  و مدیر مسوول : علی پاکباز خسروشاهی 

شماره تماس: 05138444020 شماره نمابر: 05138437711

ایمیل: nakhost@yahoo.com

به این نوشته امتیاز بدهید!

  • ×