فرهنگ و هنر

آرشیو اخبار اجتماعی فرهنگ و هنر

آیین رونمایی ازآثاراستاد علی شهرستانی درمشهدبرگزارشد

خرداد 13, 14020 12

آرشیو اخبار فرهنگ و هنر ویدئو فردوسی

بزرگداشت فردوسی

خرداد 8, 14020 10

آرشیو اخبار اجتماعی فرهنگ و هنر

ترویج فرهنگ کتابخوانی درمشهد

خرداد 7, 14020 3

آرشیو اخبار اجتماعی فرهنگ و هنر

هنر حماسی یکی از محورهای اصلی هنر متعهد است

خرداد 7, 14020 2

آرشیو اخبار فرهنگ و هنر

رونمایی از بزرگترین نقاشی جهان با عنوان « صلح» در ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی تهران

خرداد 2, 14020 5

آرشیو اخبار اجتماعی فرهنگ و هنر

رونمایی از بزرگترین نقاشی جهان با عنوان « صلح» در ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی تهران

خرداد 2, 14020 2

آرشیو اخبار اجتماعی فرهنگ و هنر

جنس خوشنویسی ازجنس حماسه وشادی است

خرداد 2, 14020 2

آرشیو اخبار اجتماعی فرهنگ و هنر

شاهنامه شاهکاری هنری، ادبی و فلسفی است

اردیبهشت 25, 14020 1

آرشیو اخبار اجتماعی فرهنگ و هنر

نشست تقریظ کتاب «کتاب خاتون و قوماندان»

اردیبهشت 23, 14020 2

آرشیو اخبار تولیدی فرهنگ و هنر

بیش از ۲ هزار اثر به جشنواره بین المللی عکس رضوی رسید

اردیبهشت 16, 14020 1

×