مسکن

بورس اول شد، مسکن دوم
مقایسه چهار بازار موازی در سال ۹۹

بورس اول شد، مسکن دوم

بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۵ درصد بیشترین بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود اختصاص داد و بازار مسکن شهر تهران با ۸۵ درصد رشد در جایگاه بعدی قرار گرفت.

دولت مکلف به واگذاری رایگان اراضی خود برای تامین مسکن شد
با تصویب مجلس

دولت مکلف به واگذاری رایگان اراضی خود برای تامین مسکن شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌ها و شرکت های دولتی را مکلف به واگذاری اراضی به صورت رایگان در اختیار خود جهت تولید مسکن کردند.