مردم

مردم در کمرنگ شدن رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقصر اصلی نیستند
نماینده تهران:

مردم در کمرنگ شدن رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقصر اصلی نیستند

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم در کم رنگ شدن رعایت پروتکل های بهداشتی مقصر اصلی نیستند چراکه مردم به مسئولان خود نگاه می کنند.