ستاد هماهنگی اقتصاد دولتی

دنبال تعادل نرخ ارز هستیم/ تامین واکسن گرفتار پیچ و خم اداری نشود
روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

دنبال تعادل نرخ ارز هستیم/ تامین واکسن گرفتار پیچ و خم اداری نشود

رئیس‌جمهور گفت: یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی، تعادل قیمت ارز، بالا بردن ارزش پول ملی و شرایط مناسب قیمت کالا است.