شاندیز

بسیاری از اراضی شاندیز اسناد معتبر ندارد
شهردار شاندیز:

بسیاری از اراضی شاندیز اسناد معتبر ندارد

نخست نیوز – نشست خبری اصحاب رسانه با بهرام نکاحی شهردار شاندیز پنج شنبه ۲۰خرداد در خصوص توسعه زیر ساخت ها و توسعه شهر شاندیز و توجه به صنعت گردشگری برگزار شد.در این نشست شهردار شاندیز از احداث پل طبیعت؛بوستان شادی و تحول پیاده رو سازی در این شهر خبر داد.وی به افزایش جمعیت یک […]