رییس جمهور

یکی از آثار پر افتخار برجام این بود که صنعت هسته‌ای را در ایران به طور کامل قانونی کرد
رییس جمهور:

یکی از آثار پر افتخار برجام این بود که صنعت هسته‌ای را در ایران به طور کامل قانونی کرد

رییس جمهور در آیین پانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای گفت:‌ بسیار خوشحالم افتتاح‌های امروز با افتتاح‌های دیگر متفاوت است. این فناوری مانند فناوری‌های های‌تک و برتر است ولی چون طرف مقابل، از این فناوری برای سایر عرصه‌ها استفاده کرده، ما را در ردیف خود قرار می‌دهند.