دولت سیزدهم

توصیه های مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم (سوم)
فساد ستیزی

توصیه های مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم (سوم)

نخست نیوز – حمیدرضا ترقی شرحی برحدیث ولایت                                                                                             فسادستیزی مکمّل […]

جلالی زاده: استانداران استان های محروم توسعه گرا و عدالت طلب باشند

جلالی زاده: استانداران استان های محروم توسعه گرا و عدالت طلب باشند

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه استاندار در یک استان مثل رئیس جمهور در کشور است، گفت: در استان های محروم استاندارانی انتخاب شوند که تکنوکرات، توسعه‌گرا و عدالت‌طلب باشد.

امکان ساخت چهار میلیون مسکن وجود دارد
ترقی:

امکان ساخت چهار میلیون مسکن وجود دارد

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، گفت: ساخت چهار میلیون مسکن نه وعده دولت بلکه تکلیف بر عهده دولت است که شرایط برای تحقق آن هم فراهم است.

تحلیل یک اصول گرا از دلیل افزایش واردات واکسن

تحلیل یک اصول گرا از دلیل افزایش واردات واکسن

یک عضو حزب موتلفه اسلامی گفت: رئیس جمهور قبلی به دلیل تفکر غرب گرایی از چین و روسیه درخواست واکسن نکرد اما رئیسی با تماس با روسای جمهور چین و روسیه موجب شد تا واردات واکسن بیشتر شود.

رئیس بانک مرکزی هر چه سریعتر معرفی شود
پورابراهیمی:

رئیس بانک مرکزی هر چه سریعتر معرفی شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد.

دولت باید ضوابط قانونی در مذاکرات هسته‌ای را رعایت کند
نادران:

دولت باید ضوابط قانونی در مذاکرات هسته‌ای را رعایت کند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بحث مذاکرات هسته‌ای مجلس قانون، مصوب کرده و لازم است دولت ضوابط قانونی را رعایت کند.

رابطه از دست رفتن سرمایه های اجتماعی و افزایش مشکلات اقتصادی

رابطه از دست رفتن سرمایه های اجتماعی و افزایش مشکلات اقتصادی

یک عضو حزب اسلامی کار گفت: رابطه حفظ سرمایه های اجتماعی با اتمام مشکلات اقتصادی کشور یک رابطه مستقیم است. اگر نتوانیم سرمایه های اجتماعی را حفظ کنیم به دور باطل از دست رفتن سرمایه های اقتصادی می افتیم.

وظیفه رئیس دولت نسبت به مردمی که به او رای ندادند

وظیفه رئیس دولت نسبت به مردمی که به او رای ندادند

نقاشی گفت: دولت‌ها و حکومت ها نمی توانند بدون داشتن میزان مناسبی از اعتماد عمومی کامیاب شوند.

عملیاتی شدن برجام باید از اولویت‌های سیاست خارجی دولت باشد
آصفری:

عملیاتی شدن برجام باید از اولویت‌های سیاست خارجی دولت باشد

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در محلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اجرای تعهدات برجامی از سوی طرف های مقابل و توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها از جمله اولویت هایی است که در حوزه سیاست خارجی باید دنبال شود.

انتقاد از سیاست‌های دست و پاگیر

انتقاد از سیاست‌های دست و پاگیر

نجمه دری به پیامدهای هجوم دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در به حاشیه راندن فرهنگ اشاره می‌کند و از سیاست‌های دست و پاگیری برای دانشگاهیان می‌گوید که به عقیده او، لازم است مسئولان دستگاه‌های مربوط در این خصوص تجدیدنظر کنند.