کووید -۱۹

ابتلا به کووید ۱۹ از جوانان در مقابل ابتلا مجدد پیشگیری نمی کند

ابتلا به کووید ۱۹ از جوانان در مقابل ابتلا مجدد پیشگیری نمی کند

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که حتی اگر افراد جوان یک بار مبتلا به کووید۱۹ شده باشند، تضمینی برای عدم ابتلا به عفونت برای بار دوم نیست.

جهان تا پایان همه گیری کرونا راه درازی در پیش دارد!

جهان تا پایان همه گیری کرونا راه درازی در پیش دارد!

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که نابسامانی و خودخشنودی در مقابله با بیماری همه گیر کووید -۱۹ نشاندهنده آن است که تا پایان همه گیری این بیماری راه درازی در پیش است.