کرونا ویروس

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران؛

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: مراقب سودجویان باشید، سامانه ۶۰۷۰ هیچ بستر پیامکی ندارد و این سامانه برای تسریع در جایابی بیماران نیازمند به بستری راه اندازی شده است.

مگس خانگی تا ۲۴ ساعت حامل کروناویروس است

مگس خانگی تا ۲۴ ساعت حامل کروناویروس است

یک مطالعه جدید نشان داده است که مگس های خانگی می توانند کروناویروس را تا ۲۴ ساعت پس از مواجهه با ویروس حمل کنند و از عوامل بالقوه انتقال ویروس هستند.