شوکت میرضیایف

رئیس جمهور ازبکستان به مسکو سفر می‌کند

رئیس جمهور ازبکستان به مسکو سفر می‌کند

رئیس جمهور ازبکستان بنا به دعوت همتای روسی خود در راس یک هیات از مقامات عالی رتبه این کشور به مسکو سفر می‌کند.