فوق دیپلم

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اردیبهشت ماه سال۱۴۰۰
سازمان وظیفه عمومی ناجا

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اردیبهشت ماه سال۱۴۰۰

مشمولان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰دارند، می بایست در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.