بی ام دبلیو (BMW)

کمبود تراشه به BMW رسید

کمبود تراشه به BMW رسید

شرکت بی ام دبلیو (BMW) پس از ماهها تلاش برای حفظ تولید، جدیدترین خودروسازی شد که با مشکل کمبود تراشه و کاهش اجباری تولید روبرو شد.