نادر توکلی

باید منتظر جهش داخلی ویروس باشیم/احتمال خیز جدید کرونا
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران؛

باید منتظر جهش داخلی ویروس باشیم/احتمال خیز جدید کرونا

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: به قله خیز چهارم بیماری رسیده ایم، اما وقتی که زنجیره انتقال ویروس گسترش می یابد نباید از جهش ویروس غافل شد.

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران؛

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: مراقب سودجویان باشید، سامانه ۶۰۷۰ هیچ بستر پیامکی ندارد و این سامانه برای تسریع در جایابی بیماران نیازمند به بستری راه اندازی شده است.

کماکان افزایش مرگ و میرهای کرونایی را داریم
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران؛

کماکان افزایش مرگ و میرهای کرونایی را داریم

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: کماکان افزایش مرگ و میرهای کرونایی را داریم و همچنان در اوج بیماری هستیم.