شانگهای

چرا روحانی نتوانست ایران را عضو اصلی شانگهای کند اما رئیسی توانست؟

چرا روحانی نتوانست ایران را عضو اصلی شانگهای کند اما رئیسی توانست؟

علی رغم ادعای هشت ساله حسن روحانی مبنی بر بلد بودن زبان دنیا، این آیت الله رئیسی بود که با تحرک‌بخشی در دستگاه دیپلماسی و عقلانیت توانست گره حضور ایران به عنوان عضو اصلی در سازمان همکاری‌های شانگهای را باز کند.