سازمان فاوای شهرداری مشهد الرضا(ع)

تشریح نحوه دریافت اصالت گواهی های صادره شهرداری بصورت برخط
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد الرضا(ع) ؛

تشریح نحوه دریافت اصالت گواهی های صادره شهرداری بصورت برخط

به گزارش نخست نیوز ، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد الرضا(ع)، روش دریافت تصدیق و راستی آزمایی اصل بودن مجوزها و گواهی های شهرداری شامل پروانه و پایانکاررا تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد،محمد جواد رجائیان در این خصوص افزود: در مراجعات شهروندان به ادارات و سازمان ها […]