کارگاه آموزشی و نمایشگاه عکس استاد علی کاوه

به گزارش نخست نیوز، استاد علی کاوه عکاس پیشکسوت ورزشی انقلاب و دفاع مقدس در مشهد کارگاه آموزشی و نمایشگاه عکس برگزار کرد.