سفر ترامپ به انگلیس

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در میان اعتراضات گسترده وارد لندن شد.