دیدار بسکتبال لیگ برتر

آویژه صنعت پارسا۶۲

شهرداری گرگان ۶۴