افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته