افتتاحیه المپیاد درون مدرسه ای مصلی نژاد امام سجاد (ع)

با هدف ورزش ، نشاط، شادابی افتتاحیه المپیاد درون مدرسه ای مصلی نژاد امام سجاد (ع)  برگزار شد.