چرا مذاکره با آمریکا ضرر دارد؟

نشریه خط حزب‌الله در جدیدترین شماره خود، دلایل ضرر مذاکره با آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش نخست نیوز، آمریکایی‌ها همیشه درخواست داشته‌اند با ما م...

سیاست