به گزار ش نخست نیوز،  رییس جمهور روحانی در جریان سفر استانی خود به آذربایجان غربی گفت:« امروز روز آزمایش دولت نیست، روز آزمایش همه ملت در برابر اقدامات ظالمانه آمریکاست.»

آزمایش؟ این ملت چقدر دیگر باید آزمایش بشوند؟ تا جایی که می‌دانم و می‌دانید مردم سال‌های سال‌است که در معرض آزمایش و ایستادگی در برابر مسایل بوده‌اند. چه آزمایشی بزرگ‌تر از جنگ که این مردم در آن سربلند بیرون آمدند!

اتفاقا امروز زمان آزمایش مسوولین کشور است. امروز زمانی است که نشان می‌دهد مدعیان اداره کشور چند مرده حلاج هستند.

نمی‌شود هر وقت که پای آزمایش در میان است، ملت به صحنه بیایند. این بار جدی جدی نوبت مسوولین است. مردم چه کاری باید بکنند که تا به امروز نکردند؟ مگر چقدر می‌شود از آنها انتظار داشت. لطفا مسوولین هم در ورطه آزمایش قرار بگیرند. چه اشکالی دارد؟ شبانه روز تلاش کنید، تصمیم درست بگیرد و اجازه ندهید کار به جایی رسد که مردم برای احقاق حق خود به کوچه و خیابان بیایند چون نان ندارند بخورند.

شاید اگر برخی از مسوولین در آزمایش خود سربلند بیرون می‌آمدند امروز شاهد این گونه مشکلات نبودیم.

مسوولین برای اینکه بدانند مردم چه سختی‌هایی را تحمل می‌کنند سری به بازار خوراکی‌ها و مواد مصرفی بزنند. سری بزنند و ببیند این ۲۰۰ هزارتومان بسته حمایتی که به کسانی که زیر سه میلیون درآمد دارند، تعلق می‌گیرد تنها و تنها خرج چند روز یک خانواده کوچک است.

بلبشو در بازار یعنی اینکه مسوولین ما برخلاف مردم از آزمایش خود سربلند بیرون نیامدند. همین که در شهر پیچیده است، قرار است مردم برای یک پراید ۳۲ میلیون پول بدهند، یعنی مدیران کشور موفق نبوده‌اید.

اینکه تحریم‌های آمریکا ظالمانه است بر هیچکس پوشیده نیست. اینکه این تحریم‌ها انسانیت را هدف گرفته‌است شکی نیست اما خوب آیا ما نمی‌دانستیم تحریم چیست؟ آیا برای نخستین بار است تحریم شده‎‌ایم؟ به خدا که با حرف نمی‌شود از بس مشکلات بر آمد.

مردم از آزمایش خود سربلند بیرون آمده‌اند و تاریخ به خوبی گواه این معناست حالا دیگر وقت آزمایش مسوولین است و بس.

دکتر علی پاکباز خسروشاهی

مدیر مسوول