اعضای هیات پارلمانی ایران در یکصد و سی و نهمین نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی در ژنو حضور می‌یابند.

به گزارش نخست نیوز، نشست یکصد و سی و نهم اتحادیه بین‌المجالس، ۲۲ تا ۲۶ نخست نیوز ماه با شعار «رهبری پارلمان‌ها در ارتقاء صلح و توسعه در عصر نوآوری و تغییرات فناوری» در ژنو برگزار می‌شود.

نمایندگان اعزامی علاوه بر شرکت در مجمع عمومی و شورای بین‌المجالس، در کمیته‌های دائمی صلح و امنیت بین‌الملل، توسعه پایدار و تجارت، دموکراسی و حقوق بشر، امور سازمان ملل، نشست زنان، نشست جوانان، نشست گروه آسیا – پاسفیک و پنل‌های تخصصی حضور خواهند یافت.

هیات اعزامی مجلس ایران شامل سیده فاطمه حسینی(سرپرست هیات)، پروانه مافی، کاظم جلالی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سیدمصطفی ذوالقدر، محمدباسط درازهی، علی نجفی خوشرودی و اسفندیار اختیاری است.

هادی رضایی