مشهد- ۱۶ پروژه بازآفرینی سکونتگاههای غیر رسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مشهد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، صبح پنج شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی۱۶ پروژه بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی مشهد با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

از جمله این پروژه ها می توان به یک پروژه زیباسازی پارک به متراژ ۴ هزار و ۳۰۰ مترمربع با اعتبار ۳ هزار و ۳۷۵ میلیون ریال، یک پروژه اجرای شبکه فاضلاب به میزان ۱۵ و ۶ دهم کیلومتر و با اعتبار ۳۶ هزار و ۸۸۰ میلیون ر یال، ۲ پروژه بهسازی و بهبود معابر به طول ۸ کیلومتر با اعتبار ۲۸ هزار و ۲۴ میلیون ریال، ۷ پروژه تأمین برق و روشنایی و تقویت شبکه و ۲ هزار و ۳۰۰ چراغ روشنایی با اعتبار ۱۴۹ هزار و ۹۳۴ میلیون ر یال اشاره کرد.

همچنین ۳ پروژه احداث فضای آموزشی و فرهنگی به متراژ ۲ هزار و ۱۹۵ مترمربع با اعتبار ۱۷ هزار و ۶۳۲ میلیون ریال، یک پروژه فضای ورزشی به متراژ یک هزار و ۶۲۰ مترمربع با اعتبار ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال و یک پروژه فضای بهداشتی درمانی به متراژ ۹۱۵ مترمربع با اعتبار ۱۰ هزار میلیون ریال نیز از دیگر پروژه های افتتاح شده بود.