سومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های ایران آغاز شد.

به گزارش نخست نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا آغاز شد.