به گزارش نخست نیوز، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:‌ فارغ‌التحصیلان پژوهشگاه شاخص‌پژوه به سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند.
سیدجواد ساداتی‌نژاد درباره وضعیت فارغ‌التحصیلان پژوهشگاه شاخص‌پژوه، اظهار کرد: کمیته تحقیق و تفحص از شاخص‌پژوه، نتیجه تحقیق خود را اعلام کرده است و کسانی‌که فارغ‌التحصیل شدند، باید به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم مراجعه کنند.

وی در پاسخ به اینکه عده‌ای با مراجعه به سازمان امور دانشجویان، نتوانستند مدرک خود را دریافت کنند، ادامه داد: کسانی‌که مشکل دارند می‌توانند به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نامه بنویسند، تا به مشکل‌شان رسیدگی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حتماً در این زمینه از سازمان امور دانشجویان گزارشی می‌گیرم، تا مشخص شود که چه اتفاقی درباره این افراد افتاده است.

ساداتی‌نژاد درباره فعالیت پژوهشی پژوهشگاه شاخص‌پژوه گفت: فعالیت پژوهشی این پژوهشگاه منوط به تصمیم شورای گسترش آموزش عالی شده است؛ چراکه این شورا درباره فعالیت آموزشی و پژوهشی مؤسسات تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: از تصمیم شورای گسترش در این باره باخبر نیستم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره شکایت مسئولان پژوهشگاه شاخص‌پژوه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در این باره اطّلاعی ندارم.