به گزارش نخست نیوز، به نقل از جام جم، مبحث دشمن شناسی را می‌توان به سطوح مبانی، راهبردی، تاکتیکی(تکنیک) و مصداقی تقسیم کرد و هر سطح را به تفصیل مورد بحث و گفت و شنود قرار داد.
تصویر دشمن زمانه‌ات را بشناس
در این مجال می‌خواهم فقط به یکی از مصادیق روز اقدامات دشمن بپردازم.مصداقی که ریشه در مبانی رفتار دشمن دارد و کاملاً مبتنی بر راهبردهای او تعیین و دنبال می‌شود.

تردیدی نیست که امروز جامعه ما با مشکلات ملموس اقتصادی و معیشتی روبه‌روست و فارغ از آمارها و نمودارها، گرانی و تورم ،کاهش ارزش پول ملی و افزایش فاصله طبقاتی را به وضوح مشاهده و کاملاً درک و لمس می‌کند.

در مواجهه با این واقعیت تلخ، رفتار دشمن چگونه است؟بی تفاوت، منفعل یا کاملاً فعال و کنشگر؟

مشاهده عملکرد و مواضع دولتمردان نظام سلطه، رسانه‌های وابسته به جبهه دشمن و امتداد این جبهه در داخل کشور واقعیت دیگری را در کنار این واقعیت تلخ نمایان می‌سازد و آن برنامه ریزی و تلاش بی وقفه برای حداکثر بهره برداری از این شرایط است.

دشمن در باره این مصداق مشخص چه می‌کند؟

نخستین رفتار دشمن در این باره، دمیدن در این مساله و بزرگ‌نمایی آن است.

همه ما تفاوت احساس(ادراک) و واقعیت را می‌دانیم و در موارد متعدد آن را به‌کار می‌بریم.

امنیت و احساس امنیت، فقر و احساس فقر، فساد و ادراک از فساد و ده‌ها مورد دیگر لزوم تفکیک واقعیت و احساس یا ادراک از آن واقعیت را روشن می‌کنند.

این تفاوت گاهی به نفع واقعیت و گاهی به نفع احساس تغییر می‌کند و عوامل متعددی در این مساله دخالت دارند.

درباره واقعیت مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، برنامه دشمن، تشدید این فاصله به نفع احساس از این واقعیت است.

اما اقدام دشمن در این موضوع خاص به عملیات روانی و مدیریت ادراک محدود نمی شود.دشمن با استفاده از عوامل نفوذی خود در به هم زدن بازار و تشدید شرایط نیز فعال است؛این دومین اقدام دشمن در مقطع کنونی است.

کمیاب یا نایاب و در نتیجه گران شدن برخی کالاها و اقلام مانند پوشک و مواد شوینده در مواقع خاص که موجب عصبانی شدن مردم می‌شود از جمله اقدامات واقعی و مکمل عملیات روانی است که حداقل باید نسبت به آن مشکوک بود!

سومین تلاش دشمن را می‌توان در تحریک و تهییج مردم به واکنش‌های میدانی مشاهده کرد.

دی ماه سال گذشته و تیرماه سال جاری شاهد تحرکاتی از این نوع بودیم که هرچند با هوشیاری مردم و واکنش‌های به موقع و هوشمند سیستم‌های امنیتی و انتظامی خنثی شد لیکن نباید نسبت به آن غفلت کرد و آن را تمام شده دانست.

چهارمین و آخرین تلاش هدفمند دشمن در این زمینه که می‌خواهم به آن اشاره کنم، آدرس غلط دادن درباره منشا این مشکلات و راه حل آن است.

در شرایطی که مردم با یک مشکل واقعی ، ملموس و فراگیر درگیر هستند، معرفی کردن یک نهاد یا یک مقام به عنوان مقصر و همچنین ارائه راه حل غلط می‌تواند بسیار مخرب باشد.

دشمن امروز تلاش می‌کند مقصر وضعیت کنونی را رهبری نظام معرفی کند و راه‌حل را هم در بیرون مرزها و صرفاً مرتبط با سیاست خارجی نظام جست‌وجو نماید.

اظهارات مقامات رسمی آمریکا و رژیم صهیونیستی، محورهای کاری رسانه‌های بیگانه و متأسفانه مواضع برخی دلبستگان و احیاناً وابستگان داخلی به بیگانگان، پر است از چنین القائاتی!

توزیع نابخردانه سکه، تصمیمات غلط در باره ارز، سوءاستفاده ها در ماجرای ثبت سفارش خودرو و تلفن همراه، سرگردانی نقدینگی افسانه‌ای و بدهی‌های سرسام‌آور بانکی و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر چه ربطی به رهبری و سیاست خارجی نظام دارد؟

اندکی تامل و دقت و پرسشگری خردمندانه در آنچه دشمن یا رسانه‌های وابسته به صراحت می‌گویند، یا توسط کانال‌ها و گرو ه‌های نامعتبر مجازی تولید و توزیع می‌شود و یا امتداد داخلی جبهه بیگانه مدعی می‌شود کافی است تا رفتار دشمن در این موضوع مبتلابه را به درستی بشناسیم و در برابر آن واکنش صحیح و بهنگام داشته باشیم.

مهدی فضائلی

کارشناس ارشد رسانه