به گزارش نخست نیوز، مروجی قائم مقام محترم موسسه  مورخ ۱۵ شهریور ماه از حوزه کرمانشاه بازدید بعمل آوردند.

در خلال این بازدید گزارش عملکرد حوزه و شعب ذیربط(از قبیل میزان جذب منابع و مصارف، مطالبات معوق، وسرانه سپرده ها) محضر قائم مقام محترم موسسه ارائه گردید. در ادامه ایشان طی سخنانی به بیان شرایط اقتصادی روز و نحوه فعالیت شعب بااین شرایط پرداختند و به اهمیت جذب منابع و پرداخت تسهیلات و تلاش همکاران در خصوص وصول مطالبات اشاره فرمودند.