اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به پارکینگ های میادین و بازارهای میوه و تره بار را با ۱۲ رای موافق به تصویب رساندند.

به گزارش نخست نیوز ،حق ورودیه و توقف ساعتی در بازارهای فرعی درجه یک ، دو و سه براساس این لایحه به شرح ذیل است:

ورودیه و توقف تا یک ساعت اول در میادین و بازارهای درجه یک مبلغ ۱۰ هزار ریال و به ازای توقف در یک ساعت اولیه هر ساعت ۲۰ هزار ریال خواهد بود.

در میادین و بازارهای درجه ۲ ورود و توقف تا یک ساعت اول مبلغ ۷۰۰۰ ریال و به ازای توقف پس از یک ساعت اولیه هر ساعت ۱۵ هزار ریال خواهد بود.

در میادین وبازارهای درجه ۳ ورودیه و توقف تا یک ساعت اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و به ازای توقف چس از یک ساعت اولیه هر ساعت ۱۲ هزار ریال خواهد بود.

نورا حسینی