وزیر کار سابق آلمان در یادداشتی نوشت: اگر ۵۰۰ میلیون اروپایی در توانایی پذیرش ۵ میلیون پناهجو تردید داشته باشد باید در فکر بستن دکان اخلاق مداری خود باشد.

به گزارش نخست نیوز، «نوربرت بلوم» وزیر کار سابق آلمان در یادداشتی که برای زوددویچه سایتونگ به رشته تحریر در آورده، نوشت: اگر ۵۰۰ میلیون اروپایی برای پذیرش ۵ میلیون و یا حتی کمی بیشتر از این تعداد پناهجو دچار تردید و نگرانی شده باشند، زمان آن رسیده که اروپایی ها دکان اخلاق مداری خود را ببندند.

وی در ادامه نوشت: ما درباره پناهجویان همانند جنس و کالا صحبت می کنیم، دشواری های موضوع را پنهان کرده و کاملا بی احساس در قبال آن عمل می کنیم. باید به این مسئله واقف باشیم که آنها انسانهای درمانده ای هستند که در پی کسب سرپناهی از دیار خود آواره شده اند.

این وزیر سابق آلمانی همچنین پزشکان بدون مرز را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد: آیا جز این نیست که پزشکان باید ناجی انسانها باشند؟ آنها بر اساس اصولی که در کشورهای خود به آن سوگند خورده اند، موظفند تا اقدامات لازم را برای سلامت و حتی بهبود جان پناهجویان انجام دهند.

بلوم افزود: وقتی راهکار لازم برای پناهجویان اندیشیده نشده و به کار گرفته نشود صحبت از این موضوع صرفا مانند بازار داغی برای اروپایی ها به شمار می آید.

شقایق لامع زاده