نام: خانه مطبوعات خراسان رضوی (موسسه غیر تجاری)
شماره ثبت: ۹۶۳ تاریخ ثبت: ۸۰/۱۲/۲۷ شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۱۰۸۵۹۷
مرکز اصلی: مشهد مقدس- بولوار امامت – پارک ملت – مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع)
کد پستی : ۹۱۸۸۶۱۳۳۳۳ تلفن: ۳۶۰۷۶۴۸۱-۰۵۱ نمابر: ۳۶۰۷۶۴۸۵-۰۵۱