آدرس دفتر هفته نامه نخست و سایت خبری نخست نیوز:

مشهد – احمدآباد- قائم ۱۴- شماره ۴۶ – تلفن: ۳۸۴۴۴۰۲۰-۰۵۱
تهران – خیابان پاسداران- بوستان ۸- پلاک ۱۲۰- طبقه ۲- واحد ۷- تلفن:۲۲۷۶۶۰۸۹۵-۰۲۱

در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد به نخست از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام فرمایید.

info@nakhostnews.com

Nakhost@yahoo.com